Tuesday, September 17, 2019

Entrevistas con Menéndez Pidal, Ballesteros Gaibrois, Pombo Angulo, V. Aleixandre, Zunzunegui

Entrevistas con Ramón Menéndez Pidal, Manuel Ballesteros Gaibrois, Manuel Pombo Angulo, Vicente Aleixandre, Juan Antonio de Zunzunegui, en:

Estudios, revista de cultura Hispánica